Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Thủy hải sản

Xương gà

Xương gà

25.000 đ/kg 25.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm viên

Tôm viên

90.000 đ/kg 90.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm thẻ

Tôm thẻ

140.000 đ/kg 140.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm sú ngột

Tôm sú ngột

240.000 đ/kg 240.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm ngột 60-80

Tôm ngột 60-80

150.000 đ/kg 150.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm lột

Tôm lột

230.000 đ/kg 230.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm bạc 50

Tôm bạc 50

220.000 đ/kg 220.000 đ/kg

Mua hàng

Tôm bạc 35

Tôm bạc 35

260.000 đ/kg 260.000 đ/kg

Mua hàng
Copyright © 2019 THỰC PHẨM TÂN TÀI. Web design : NiNa Co., Ltd
Thực phẩm sạch

cung cấp sỉ lẽ thực phẩm sạch

cung cấp thực phẩm sạch cho nhà hàng quán nhậu