Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
TẤN TÀI FOOD
Thực Phẩm Tấn Tài
Thịt Bò

Xương bò nguyên thanh

Xương bò nguyên thanh

50.000 đ/kg 50.000 đ/kg

Mua hàng

Xương bò cắt

Xương bò cắt

34.000 đ/kg 34.000 đ/kg

Mua hàng

Tủy bò

Tủy bò

25.000 đ/kg 250.000 đ/kg

Mua hàng

Nạm gầu bò

Nạm gầu bò

170.000 đ/kg 170.000 đ/kg

Mua hàng

Nạm bò

Nạm bò

160.000 đ/kg 160.000 đ/kg

Mua hàng

Lưỡi bò

Lưỡi bò

130.000 đ/kg 130.000 đ/kg

Mua hàng

Gân bò

Gân bò

140.000 đ/kg 140.000 đ/kg

Mua hàng

Gan bò

Gan bò

60.000 đ/kg 60.000 đ/kg

Mua hàng
Copyright © 2019 THỰC PHẨM TÂN TÀI. Web design : NiNa Co., Ltd
Thực phẩm sạch

cung cấp sỉ lẽ thực phẩm sạch

cung cấp thực phẩm sạch cho nhà hàng quán nhậu