Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
TẤN TÀI FOOD
Thực Phẩm Tấn Tài
Rau củ

Ớt vàng (Yellow pepper)

Ớt vàng (Yellow pepper)

65.000 đ/kg 65.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt sừng

Ớt sừng

60.000 đ/kg 60.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt hiểm xanh

Ớt hiểm xanh

80.000 đ/kg 80.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt hiểm đỏ

Ớt hiểm đỏ

35.000 đ/kg 35.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt ĐL xanh

Ớt ĐL xanh

30.000 đ/kg 30.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt ĐL vàng

Ớt ĐL vàng

65.000 đ/kg 65.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt ĐL đỏ

Ớt ĐL đỏ

60.000 đ/kg 60.000 đ/kg

Mua hàng

Ớt batri

Ớt batri

50.000 đ/kg 50.000 đ/kg

Mua hàng
Copyright © 2019 THỰC PHẨM TÂN TÀI. Web design : NiNa Co., Ltd
Thực phẩm sạch

cung cấp sỉ lẽ thực phẩm sạch

cung cấp thực phẩm sạch cho nhà hàng quán nhậu